Tel: +420 602 307 976
Email: marie.louckova@seznam.cz
Administrativní podporaVedení účetnictvíKomunikace s úřady

Administrativní podpora

Veškeré administrativní úkony související s podnikatelskou činností

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví / daňové evidence

Zpracování mezd

Daňová přiznání

Komunikace s úřady

Zastupování klienta při jednáních se státními orgány i soukromými subjekty

Vedení účetnictví

 • Daňová evidence
 • Podvojné účetnictví
 • Kontrola připravených podkladů
 • Kompletní zpracování dokladů
 • Personalistika / Mzdové účetnictví
 • Fakturace
 • Sledování a odsouhlasení pohledávek a závazků
 • Vedení evidence majetku a zásob
 • Inventarizace
 • Tvorba zápočtů
 • Komunikace s bankou (příprava a podávání příkazů k úhradě, InternetBanking, …)
 • Tisky výstupů a sestav
 • Daňová přiznání
 • Průběžné informace o hospodaření
 • Zprostředkování daňového poradenství