Tel: +420 602 307 976
Email: marie.louckova@seznam.cz
Administrativní podporaVedení účetnictvíKomunikace s úřady

Administrativní podpora

Veškeré administrativní úkony související s podnikatelskou činností

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví / daňové evidence

Zpracování mezd

Daňová přiznání

Komunikace s úřady

Zastupování klienta při jednáních se státními orgány i soukromými subjekty

Ceníky

Administrativní podpora a Komunikace s úřady

Úkoly, které lze splnit elektronicky: 300 Kč / hodina
Zadání i předání práce elektronicky, k jejímu splnění postačí počítač a telefon

Úkoly, které je nutné řešit osobně: 400 Kč / hodina
Předání úkolu osobně nebo elektronicky, realizaci zajistím v terénu

Denní sazba: 2.500 Kč / 8 hodin

Balíčky služeb
Mini: 4.500 Kč / 16 hodin / měsíc nebo zakázka
Klasik: 8.500 Kč / 32 hodin / měsíc nebo zakázka
Maxi: 12.000 Kč / 48 hodin / měsíc nebo zakázka
Více než 48 hodin: individuálně

Vedení účetnictví

Daňová evidence
Méně než 200 dokladů za rok: 1.500 Kč / měsíc
200 – 500 dokladů za rok: 2.000 – 3.000 Kč / měsíc
500 – 1.000 dokladů za rok: 4.000 – 5.000 Kč / měsíc
Nad 1.000 dokladů za rok: individuálně
Cena zahrnuje vedení peněžního deníku, knih pohledávek a závazků, karet dlouhodobého majetku, zpracování bankovních výpisů a pokladních dokladů

Podvojné účetnictví
Méně než 100 účetních řádků za měsíc: 2.500 Kč / měsíc
100 – 250 účetních řádků za měsíc: 3.000 – 5.500 Kč / měsíc
250 – 500 účetních řádků za měsíc: 5.500 – 10.000 Kč / měsíc
Nad 500 účetních řádků za měsíc: individuálně
Cena zahrnuje vedení deníku, hlavní knihy, evidenci pohledávek a závazků, zpracování bankovních výpisů, pokladních dokladů a ostatních interních dokladů

Jednotlivé účetní úkony (mimo paušální služby)
Položka peněžního deníku (daňová evidence): 20 Kč / položka
Účetní řádek (podvojné účetnictví): 22 Kč / řádek
Fakturace: 10 Kč / ks

Mzdy + mzdová evidence
Přihlášení / odhlášení zaměstnance: 100 Kč / osoba
Zpracování jedné měsíční mzdy: 200 Kč / osoba
Roční zúčtování záloh daně z příjmu ze závislé činnosti: 500 Kč
Roční zúčtování zaměstnanci: 200 Kč / zaměstnanec

Daňová přiznání
Silniční daň: 500 Kč
DPH: 500 Kč
Daň z příjmu fyzických osob: 1.000 Kč
Přehledy na SP a ZP: 250 Kč
Daň z příjmu právnických osob: 2.000 Kč