Tel: +420 602 307 976
Email: marie.louckova@seznam.cz
Administrativní podporaVedení účetnictvíKomunikace s úřady

Administrativní podpora

Veškeré administrativní úkony související s podnikatelskou činností

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví / daňové evidence

Zpracování mezd

Daňová přiznání

Komunikace s úřady

Zastupování klienta při jednáních se státními orgány i soukromými subjekty

Komunikace s úřady

Zajišťování a ověřování listin a podkladů
Zastupování při jednáních s úřady, státními orgány i soukromými subjekty na základě plné moci

  • Finanční úřad
  • Živnostenský úřad
  • Správa sociálního zabezpečení
  • Zdravotní pojišťovna
  • Rejstříkový soud
  • Registr vozidel
  • Stavební úřad
  • Katastr nemovitostí
  • Český statistický úřad
  • a další